Μια νέα έκθεση «Δείκτη Βιωσιμότητας» της Epson εξετάζει τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και προσδοκίες για τη βιωσιμότητα και τα κοινωνικά ζητήματα, τώρα και μετά την πανδημία. Η έκθεση επιδιώκει να προσδιορίσει όχι μόνο τις ενέργειες των επιχειρήσεων, αλλά και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που απορρέουν από τις προσδοκίες των πελατών και των εργαζομένων τους. Εξετάζονται, επίσης, οι δημογραφικές και τοπικές αποκλίσεις. «Για την Epson, η βιωσιμότητα αποτελεί εδώ και καιρό τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής της λειτουργίας, τόσο στον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων μας, όσο και στις δικές μας συμπεριφορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες», σχολιάζει ο Darren Phelps, Αντιπρόεδρος της Epson Europe.