Η Lidl Ελλάς υπέγραψε τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών περί Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs), την παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Με αυτήν την κίνηση, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να προάγει την ισότητα τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

Με τη συμμετοχή της υπογραμμίζεται, όπως επισημαίνει, η επιθυμία της να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των γυναικών στην εργασία, την οποία η Lidl Ελλάς τοποθετεί τόσο στις εταιρικές της αρχές, όσο και στον κώδικα δεοντολογίας της. Η εταιρεία έχει ήδη εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα των βασικών κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στα WEPs και συνεχίζει να τις αναπτύσσει. Αυτήν τη στιγμή, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων της Lidl σε όλες τις εταιρικές βαθμίδες είναι γυναίκες.