Δωρεά 60.000 ευρώ στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να συνδράμει στην κοινή μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η ασφαλιστική εταιρεία προχώρησε στη δωρεά 60.000 ευρώ προς το «Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης». Με την προσφορά του ποσού αυτού, υποστηρίζει το έργο του «Θεαγενείου» που αφορά στη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και τη θωράκιση του συνόλου των δομών του, με τη χρήση ειδικών συσκευών αποστείρωσης του αέρα με τεχνολογίες UVC και PCO (φωτοκαταλυτική οξείδωση) ως εξής: Ενσωμάτωση 10 διατάξεων UVC In Duct σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, τΤοποθέτηση 6 συσκευών τύπου Upper Room σε 6 χειρουργικές αίθουσες και τοποθέτηση 9 συσκευών αποστείρωσης του αέρα με UVC+PCO στην Πνευμονολογική κλινική.