Πραγματοποίησε δωρεά προς γηροκομείο
Η Pfizer Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης, πραγματοποίησε δωρεά προς το «Πουλίδειο» Γηροκομείο Καβάλας, με σκοπό την αγορά σύγχρονων νοσοκομειακών κλινών για τους υπερήλικες τροφίμους του Ιδρύματος.

Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Καβάλας», στο οποίο είχε τονιστεί η επιτακτική ανάγκη αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισμού, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατάκοιτων υπερηλίκων. Στην εκδήλωση παράδοσης της δωρεάς, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Pfizer Hellas, οι οποίοι παρέλαβαν και τιμητική πλακέτα από το ΔΣ του σωματείου για την προσφορά της εταιρείας. Παράλληλα, οι εθελοντές της ερασιτεχνικής ορχήστρας των εργαζομένων της Pfizer Hellas προσέφεραν ένα μουσικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους και το προσωπικό του Ιδρύματος.