Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της αφίσας των παιδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου με τίτλο «Φανταστικές Κυκλάδες!» και την ανάδειξη των νικητών, η Eurolife ERB σε συνεργασία με το Μουσείο δημιούργησαν ένα σημειωματάριο με τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα των μικρών καλλιτεχνών. Το σημειωματάριο είναι διαθέσιμο στο πωλητήριο του Μουσείου και μέρος των εσόδων από την πώλησή του θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Μαζί, παρέα στο Μουσείο» που περιλαμβάνει εργαστήρια για γονείς και παιδιά με αναπηρία.