Η Ogilvy Ελλάδας, με στόχο την εξέλιξη της τεχνογνωσίας της και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, ανανεώνει τη δομή του PR. Συγκεκριμένα, η ευθύνη της Ogilvy PR μοιράζεται σε τρεις Business Unit Directors. Η Κατερίνα Παπαδημητρίου, προερχόμενη από την Touchpoint Strategies, αναλαμβάνει τον ρόλο της Business Unit Director, και σε αντίστοιχο ρόλο αναβαθμίζονται οι Μαίρη Χάλαρη και Χάρης Τσίτουρας.

Η Μαίρη Χάλαρη, στα 7 χρόνια παρουσίας της στην Ogilvy, έχει την ευθύνη σημαντικών πελατών και ο Χάρης Τσίτουρας έχει πολυετή εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό σημαντικών έργων για θεσμικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις. Στα καθήκοντά τους είναι η ανάπτυξη της ομάδας και η επένδυση σε νέα ταλέντα, η συνδημιουργία με το σύνολο των υπηρεσιών της Ogilvy, η ανάπτυξη των επιμέρους εξειδικεύσεων και η στενότερη συνεργασία με τους πελάτες.

O Γιώργος Κωτιώνης, Deputy CEO της Ogilvy, δήλωσε: «Η περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας και η νέα δομή μας δίνει την ευελιξία, τις εξειδικεύσεις και το ταλέντο να προσφέρουμε αξεπέραστες υπηρεσίες στους πελάτες μας και αποτελέσματα που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον κόσμο και στο business τους».