Τη νέα της ψηφιακή καμπάνια για την Αθηνά παρουσιάζει το «This Is Athens», με τίτλο «Love Letters from Athens». Η καμπάνια περιλαμβάνει έξι «καρτ ποστάλ», με τις οποίες η πόλη στέλνει σε ταξιδιώτες του εξωτερικού το μήνυμα: «Ανυπομονούμε, να σας δούμε ξανά». Αντλεί δε έμπνευση από τις επιστολές που ανταλλάσσονταν σε περιόδους μεγάλων δοκιμασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες. Επίσης, περιλαμβάνει έξι σύντομα videos από χαρακτηριστικά σημεία της Αθήνας. Η καμπάνια διατίθεται ψηφιακά στην αγγλική τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα και στοχεύει σε κοινό από χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.