Με την αγγλική Spring Signage και την πλατφόρμα Xibo
Η Intelligent Media προχώρησε σε μία συνεργασία παγκόσμιας εμβέλειας με την αγγλική εταιρεία Spring Signage, διαχειριστή της open source πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης Xibo.

Η Intelligent Media, ως authorized LG webOS for Signage solution partner, ανέπτυξε player software για χρήση σε LG System-on-Chip displays. Το software αυτό μπορεί να εγκατασταθεί στα αντίστοιχα digital signage monitors της LG και να εκμεταλλευθεί όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας Xibo.