Στη λίστα THE World University Rankings
Η διεθνής λίστα κατάταξης THE World University Rankings, Times Higher Education, κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των θέσεων 501-600 παγκοσμίως, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η παραπάνω κατάταξη καταγράφει σημαντική βελτίωση στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: έρευνα, ερευνητική απήχηση (citations), προσέλκυση διδακτικού προσωπικού και φοιτητών από το εξωτερικό, καθώς και άντληση ερευνητικών πόρων από ιδιωτικούς φορείς. O Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, δήλωσε: «Η διεθνής αναγνώριση της ανοδικής πορείας του Πανεπιστημίου που καταγράφεται στη διεθνή λίστα κατάταξης επιβραβεύει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ να αναδείξει διεθνώς το Ίδρυμα ως κέντρο αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τους φοιτητές μας και μπορεί να αξιοποιηθεί για την πρόοδο της χώρας».