Με πληροφορίες χρήσης και εγκατάστασης φυσικού αερίου

Ακολουθώντας ένα φιλικό μενού και με τη βοήθεια φωνητικών οδηγιών, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο εγκατάστασης που τον ενδιαφέρει (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) και να περιηγηθεί στους εσωτερικούς χώρους ενός διαμερίσματος στο οποίο χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για θέρμανση, μαγείρεμα και ζεστό νερό. Στη συνέχεια, και ανάλογα πάντα με την περίπτωση, ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά και να γνωρίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες κάθε σταδίου της εγκατάστασης.