Το Ιnstacar, ψηφιακή υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων, ανακοίνωσε την άντληση νέων κεφαλαίων, συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ, τα οποία θα της επιτρέψουν την επιτάχυνση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας, για τα επόμενα χρόνια.

Στον νέο κύκλο χρηματοδότησης, ο οποίος είναι ο δεύτερος κατά σειρά, μετά την αρχική επένδυση για τη δημιουργία του, συμμετέχουν η Autohellas, ο όμιλος Olympia και το Velocity.Partners καθώς και ως νέος επενδυτικός εταίρος το Elikonos 2 SCA SICAR.

Τα νέα επενδυτικά κεφάλαια θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της εταιρείας, σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνδρομητικού μοντέλου αυτοκινήτου στην Ελλάδα, στη δημιουργία του «one stop app» το οποίο θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτοκίνητο, στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνολικά για την κινητικότητα στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των e-scooters, e-bikes, καθώς και στην ενίσχυση του πλάνου εξωστρέφειας της εταιρείας, με την ανάπτυξη υπηρεσιών σε νέες αγορές.