Η προθεσμία υποβολής προσφορών μεταφέρεται για τις 28 Ιουλίου

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής προσφορών είχε αναβληθεί για τις 17 Ιουλίου και με νέα απόφαση, αναβάλλεται πλέον για τις 28 Ιουλίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στις 172.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.