Η PS Worldwide Market επιλέχθηκε ως ανάδοχος στον διαγωνισμό των Asociatia Producatorilor De Fructe Sud-Fructprod και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου «EUFFAdv-EU Fresh Fruit Adventure». Η ανάδοχος αναλαμβάνει την προώθηση φρέσκων φρούτων για την επαναφορά των πρότερων συνθηκών της αγοράς σε Ρουμανία, Σουηδία και Βουλγαρία. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 730.662 ευρώ.