Σκοπός είναι η τοποθέτηση της Alpha Bank ως πρώτη επιλογή για αποτελεσματικές και ασφαλείς online συναλλαγές και η επικοινωνία της νέας και καινοτόμου web και mobile banking πλατφόρμας της τράπεζας. Για την υλοποίηση της ενέργειας, το MSN.gr λειτούργησε ως campaign hub αξιοποιώντας την υψηλή επισκεψιμότητά του. Στην ενότητα «Οικονομία», δημιουργήθηκε η αποκλειστική full branded υποενότητα «Καινοτομία», όπου με native content το κοινό ενημερωνόταν για τις διευκολύνσεις και την αποτελεσματικότητα του e-banking. Η καμπάνια ενίσχυσε το κεντρικό μήνυμα της ενέργειας χρησιμοποιώντας leading media όπως τα MSN Homepage και Skype.