Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι…

Ο συνδυασμός συναισθηματικής και τεχνητής νοημοσύνης, με σωστή κατάρτιση και κριτήρια αξιολόγησης και εφαρμογής, ώστε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο σύμμαχος μου στην κρίση που διανύουμε είναι…

Η κοινή μας εταιρική προσέγγιση, που εμπνέει ομαδικότητα, θετική σκέψη, γρήγορες κινήσεις, όραμα και δημιουργικότητα. Σε εποχές κρίσης, η διασφάλιση της ατομικής και της εταιρικής ασφάλειας σε συνδυασμό με ένα υγιές και εποικοδομητικό εργασιακό περιβάλλον είναι κρίσιμα.

Η νέα κανονικότητα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό…

Τη ρευστότητα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα. Ο καταναλωτής βρίσκεται αντιμέτωπος με την αβεβαιότητα και την εσωστρέφεια. Είναι αναγκαίο να διατηρήσουμε τα ιδανικά μας, να δημιουργήσουμε όραμα και θετικά πρότυπα καθ’ όλη την πορεία μέσα από νέες εναλλακτικές.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Η έννοια της αειφορίας ενταχθεί στη στρατηγική, όχι μόνο ως εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά ως βασικό σημείο της. Επιπλέον, αν η αειφορία συνδυαστεί με την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες επιτυγχάνεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας προϊόντων. Έτσι συνεισφέρουμε στη δημιουργία υπεύθυνων καταναλωτών, ενώ θέτουμε τις βάσεις για ένα πιο σταθερό, βιώσιμο, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Οι δεξιότητες για τον επαγγελματία του αύριο είναι…

Πολλαπλές και η ικανότητα γρήγορης και εποικοδομητικής επίλυσης σύνθετων προβλημάτων είναι προ-απαιτούμενο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας προϋποθέτει την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε συνδυασμό με την συναισθηματική νοημοσύνη, τη σωστή κρίση, την ομαδικότητα και την ευελιξία.

Εάν είχα το «μαγικό ραβδί»…

Θα έδινα σε όλους μας τη δυνατότητα να «βλέπουμε» πραγματικά τους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι θα θύμιζα σε όλους μας πως τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή μας είναι απλά. Θα θύμιζα πώς μπορούμε να είμαστε πιο ανεκτικοί, πιο υπομονετικοί και να έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ μας. Έτσι θα είμασταν όλοι καλύτεροι επαγγελματίες, θα είχαμε καλύτερα προϊόντα και επικοινωνίες, πιο ικανοποιημένους συνεργάτες και καταναλωτές.