Μια πρώτη επιλογή είναι να εργαστεί στο product management ή σε κάποιο τμήμα επικοινωνίας κάποιας μεγάλης επιχείρησης. Η εμπειρία marketing που θα αποκτήσει εργαζόμενος εκεί δεν θα είναι εξίσου σφαιρική. Στο product management  θα έχει περιορισμένη επαφή με το brand και στις μέρες μας είναι δύσκολο να φανταστούμε marketing χωρίς brand. Στο τμήμα επικοινωνίας θα έχει επαφή με το brand αλλά δεν θα έχει εξίσου στενή επαφή με το προϊόν και με την αγορά. Και στις δύο περιπτώσεις η σφαιρικότητα στην εμπειρία και στις γνώσεις marketing θα είναι περιορισμένη, αλλά παράλληλα θα είναι αυξημένη η απόκτηση εξειδίκευσης στον συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών. Με την πάροδο του χρόνου το στέλεχος θα αρχίζει να χαρακτηρίζεται λιγότερο ως all-around marketer και περισσότερο ως στέλεχος ενός συγκεκριμένου τομέα ή κατηγορίας της αγοράς.

Ένας επιπλέον παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην απόφαση και πιθανόν να προβληματίσει τον επίδοξο marketer είναι η πορεία της δραστηριότητας marketing της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στην περίοδο της ύφεσης οι κλάδοι που παραδοσιακά έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στο product management ή/και την εταιρική επικοινωνία έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους. Η δραστηριότητα marketing στις τηλεπικοινωνίες, στις τράπεζες, στην εμπορία αυτοκινήτων, στις κατασκευές, στις ασφάλειες, στα καύσιμα και στις διάφορες κατηγορίες βιομηχανικών ειδών έχει μειωθεί σημαντικά. Και αν και σε κάποιες επιχειρήσεις αυτών των κλάδων η δραστηριότητα παραμένει έντονη, έχει μειωθεί αναλογικά περισσότερο συγκρινόμενη με το τι συνέβη σε επιχειρήσεις που εστιάζουν στο brand management. Αυτό έχει επηρεάσει τόσο τα μεγέθη των τμημάτων που σχετίζονται με το marketing όσο και την απορρόφηση νέων στελεχών σε αυτά. Αν μάλιστα οι πληροφορίες που λαμβάνω κατά καιρούς αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα, οι απολαβές των όποιων νεαρών στελεχών προσλαμβάνονται στους συγκεκριμένους χώρους, έχουν υποστεί μεγαλύτερες απώλειες από ότι αυτές σε επιχειρήσεις αντιστοίχου μεγέθους που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο brand management.

Άρα τελικά τίθεται ζήτημα για το κατά πόσο η συγκεκριμένη επιλογή είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα ή αν ο νεαρός ικανός υποψήφιος πρέπει να ξανασκεφτεί την έρευνα για τη σωστή θέση marketing και καλύτερες  επαγγελματικές συνθήκες σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Στο επόμενο τεύχος θα συνεχίσω και θα κλείσω την αναφορά μου στο συγκεκριμένο θέμα.