Το νέο πρόγραμμα επενδυτικό ασφαλιστικό πρόγραμμά της, My Investment Plan, παρουσιάζει η Eurolife FFH. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τύπου unit linked, με μεσαίο προς μακροχρόνιο ορίζοντα και προοπτική υψηλών αποδόσεων, με στόχο τη δημιουργία μελλοντικού κεφαλαίου, μέσα από συστηματικές καταβολές και επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, την επαγγελματική διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Προσφέρει πέντε επενδυτικές στρατηγικές, ενώ αντισταθμίζει, σύμφωνα με την εταιρεία, το επενδυτικό ρίσκο. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ελάχιστου μηνιαίου ασφαλίστρου και χρονικό ορίζοντα βάσει οικονομικών στόχων, ενώ επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την ολική ή μερική εξαγορά του λογαριασμού επένδυσης και προοπτική αποδόσεων.