Η MullenLowe Athens υπογράφει τη νέα καμπάνια για το Ήπειρος Κατσικίσιο λευκό τυρί.