Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα καμπάνια της ΕΛΙΝΟΙΛ, με την επιμέλεια της MullenLowe Athens, με ένα διαφημιστικό σποτ 45’’ που δείχνει με παραστατικό τρόπο τη σταθερή διαδρομή της ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και 65 χρόνια.