Παρουσιάστηκε, σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ermes: Πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας στις βασικές αρχές επιδημιολογίας, μεθοδολογία της έρευνας, την οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, τον στρατηγικό προγραμματισμό και τις βασικές αρχές διοίκησης υπηρεσιών υγείας», καθώς και η σημασία του ως εκπαιδευτικό εργαλείο εξέλιξης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες του χώρου υγείας.

Το πρόγραμμα ανέπτυξε και συντονίζει εξ αποστάσεως το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ), με την υποστήριξη των εταιρειών MSD Ελλάδος και LEO Pharma Hellas.

Έχει συνολική διάρκεια 6 εβδομάδες και προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα δωρεάν, ενώ, με την ολοκλήρωσή του, χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και 48 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 30 Νοεμβρίου.