Πτώση 23,06% στη διαφημιστική δαπάνη του Ιανουαρίου

Έτσι, η τεκμαρτή δαπάνη σε όλα τα μέσα μειώθηκε στα 84.363.671 ευρώ από 109.647.384 τον Ιανουάριο του 2011. Αξίζει να σταθεί κανείς ωστόσο, στην άνοδο που συνεχίζει να παρουσιάζει η δαπάνη στην τηλεόραση, η οποία τον περασμένο μήνα έφτασε στο +5,67%. Η τηλεόραση, σε τεκμαρτό τουλάχιστον επίπεδο, δείχνει να περνάει σε μια ισορροπία ενώ διευρύνει διαρκώς το μερίδιό της στη δαπάνη: από 27,19% που είχε τον Ιανουάριο του 2011, τον περασμένο μήνα έφτασε στο 37,34%.

Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των περιοδικών συνεχίζει να συρρικνώνεται και να φτάνει το 39,43% έναντι 44,21% τον Ιανουάριο της προηγούμενης χρονιάς. Στην ίδια κατάσταση και οι εφημερίδες, που το μερίδιό τους έπεσε στο 18,33% έναντι 23,41% τον Ιανουάριο του 2011. Η πτώση της δαπάνης της κατηγορίας ήταν η μεγαλύτερη από κάθε μέσο και έφτασε το -39,76%. Τέλος, και το ραδιόφωνο συνεχίζει την πτώση του, η οποία έφτασε το -27,28%.

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 Μέσο  Ιανουάριος 2011  Ποσοστά (%)  Ιανουάριος 2012  Ποσοστά (%)  Μεταβολή (%)
 Tηλεόραση  29.812.077  27,19  31.501.228  37,34  5,67
 Περιοδικά  48.473.195  44,21  33.260.801  39,43  -31,38
 Εφημερίδες  25.671.306  23,41  15.463.134  18,33  -39,76
 Ραδιόφωνο  5.690.806  5,19  4.138.508  4,91  -27,28 (+1,61)
 Σύνολο  109.647.384  100,0  84.363.671  100,0  -23,06

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

 Στις μετρήσεις Ιανουαρίου 2012 δεν συμπεριλαμβάνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Love, Happy & Λάμψη, που μετρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2011. Η σύγκριση ίδιων σταθμών δείχνει αύξηση δαπάνης ραδιοφώνου για τον Ιανουάριο του 2012 κατά +1,61%.