Μόνιμη άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εξασφάλισε η Winmasters μετά από ομόφωνη έγκριση της υποψηφιότητάς της από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στη συνεδρίαση της 15ης Ιούνιου και σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 και τη σχετική απόφαση της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020.

Πρόκειται για την 4η κατά σειρά άδεια λειτουργίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αποκτά η gaming εταιρεία, ενώ, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, θα ξεκινήσει τη δραστηριότητα της σε 2 ακόμα νόμιμες αγορές της Ευρώπης.