Για τη διαφημιστική καμπάνια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ύψους 360.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, η υποβολή προσφοράς της εν λόγω εταιρείας έγινε δεκτή ως η μόνη εμπρόθεσμη που κατατέθηκε στον διαγωνισμό και σύμφωνα με την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεχίζει στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση του έργου: «Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής και διεξαγωγή διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.