Με ιχνηλασιμότητα στη φυτεία και παρακολούθηση μέσω δορυφόρων

Πρόοδο σχετικά με τις απαιτήσεις για τη βιώσιμη προμήθεια φοινικέλαιου, έναντι των στόχων που έχει θέσει, ανακοίνωσε η Mondelez International. Οι νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν την ιχνηλασιμότητα στη φυτεία και την παρακολούθηση μέσω δορυφόρων, που καλύπτουν όλες τις εταιρικές φυτείες φοινικέλαιου σε γη με άδεια από τις τοπικές κυβερνήσεις.

Οι εν λόγω φυτείες προμηθεύουν μύλους επεξεργασίας που αποδίδονται στην εταιρεία, με βάση τα κριτήρια αποψίλωσης που ορίζονται στο σχέδιο δράσης για το φοινικέλαιο. Oι μύλοι πρέπει να ταυτοποιούνται στο Global Forest Watch και οι προμηθευτές να έχουν διαβεβαίωση από τρίτα μέρη για τη διαδικασία παρακολούθησης και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται και να υπόκεινται σε διασταύρωση από τη Mondelez International.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία αναμένει το 80% του φοινικελαίου της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις με τη συνεργασία των προμηθευτών, απαιτώντας από αυτούς να επιβεβαιώσουν τις πρακτικές βιώσιμης προμήθειας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τους έως το 2025.