Έρευνα σε 10.000 διαφημίσεις από όλον τον κόσμο πραγματοποίησε η εταιρεία Kantar, στο πλαίσιο των Kantar Creative Effectiveness Awards. Και ενώ η Κριτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από καταναλωτές, ανέδειξε τη διαφήμιση της Heineken «Cheers to all» την πιο αποτελεσματική διαφήμιση για το 2020, η Kantar εντόπισε 5 χαρακτηριστικά των πιο αποτελεσματικών διαφημιζομένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το κοινό, κατά την πανδημία, ενδιαφερόταν για διαφημίσεις, καθώς προσέφεραν αίσθηση κανονικότητας. Οι διαφημιζόμενοι που επένδυσαν στο brand τους, παρά την ύφεση στη διαφημιστική αγορά, ανταμείφθηκαν. Όσο για τις 5 συνήθειες των πιο αποτελεσματικών διαφημιζομένων είναι οι ακόλουθες: 1. Διαφορετικότητα μέσα από διαφημίσεις, άξιες παρατήρησης και προσοχής. 2. Φήμη, επιβεβαιώνοντας ότι η προσοχή που λαμβάνει μια διαφήμιση υπηρετεί θετικά το brand. 3. Μοναδικότητα, η οποία κερδίζεται από την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών με μοναδικό τρόπο. 4. Διαφημίσεις που πυροδοτούν συναισθήματα, γεγονός, το οποίο επιτυγχάνει τη δέσμευση των καταναλωτών. 5. Επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό με στόχο τη διατήρηση της προοπτικής κατά τη δημιουργική διαδικασία.

(Πηγή: Warc)