Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ

Με τον μέσο κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 16,7% το 2015, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα, με το αντίστοιχο ποσοστό να κινείται μόλις στο 6,17%. Η επίδοση της Ελλάδας την κατατάσσει στην προτελευταία θέση της ΕΕ, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου το σχετικό ποσοστό το 2015 διαμορφωνόταν σε 5,84%. Η ηλεκτρονική «απουσία» των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, την οποία επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Digital Agenda Scoreboard, στερεί από το ευρωπαϊκό επιχειρείν πολύτιμους πόντους ανταγωνιστικότητας. Για το έτος 2015, 17 χώρες –μαζί και η Ελλάδα- βρίσκονται κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο, ενώ μόνο 11 εμφανίζουν επιδόσεις ανώτερες αυτού. Στον αντίποδα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας που βρίσκονται στην τελευταία και προτελευταία θέση της κατάταξης, κινείται η Ιρλανδία, όπου περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις (32,2%) πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.