Πρόγραμμα εικονικών συνεντεύξεων αποφοίτων

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, που παρευρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου πραγματοποιώντας εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης με «υποψήφιους» απόφοιτους. Οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπούνται και κατόπιν, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παρακολουθούν με τους υποψήφιους τα βίντεο, παρέχοντας ανατροφοδότηση και συμβουλές αναφορικά με τη βελτίωση της παρουσίας τους σε μελλοντική συνέντευξη πρόσληψης.