Ανανεωμένα έχουν επιστρέψει τα Mobile Excellence Awards ‘23, τα αναγνωρισμένα επιχειρηματικά βραβεία που αναδεικνύουν τις πιο καινοτόμες εφαρμογές και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλο το φάσμα του mobile business.

Φέτος, ανάμεσα σε άλλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στο Μobile Μarketing και τη Διαφήμιση, καθώς οι mobile δημιουργικές και καινοτόμες καμπάνιες και προσεγγίσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του επικοινωνιακού σχεδιασμού.

Κατηγορίες όπως οι Μobile Advertising, Mobile Campaign, Use of Mobile for Lead Generation, Mobile Customer Engagement & Personalized Services, Location-based Services, ΑR / VR / 360 Videos, Mobile Website, κ.ά. έρχονται να καλύψουν την πληθώρα mobile based marketing πρακτικών. Την έμφαση αυτή έρχεται να αναδείξει και το νέο Κορυφαίο Βραβείο, Mobile Ad Agency of the Year. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες διατίθενται στο www.m-awards.gr.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων έχει πάρει παράταση έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.