Πρόκειται για πιστοποιημένο συνεργάτη της Jupitee στη Θράκη

Μέσα από την εφαρμογή «Aστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Κομοτηνής Α.Ε.», το επιβατικό κοινό μπορεί πλέον να ενημερωθεί για τις γραμμές, τα δρομολόγια, τις τιμές των εισιτηρίων και τις στάσεις κάθε γραμμής όπως αυτές απεικονίζονται αναλυτικά στον χάρτη της Google.