Το Μνημόνιο, που υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ευημερίας στην Δυτική Αττική σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτομικών ιδεών. Τα τρία μέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιρειών πολιτιστικής δημιουργίας.