Μνημόνιο συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο υπέγραψε η ΕΥ Ελλάδος. Η συνεργασία αποσκοπεί, αφενός, στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και, αφετέρου, στην αλληλεπίδραση μεταξύ Παντείου και ΕΥ, με επίκεντρο την προώθηση της καινοτομίας όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας. Η επισημοποίηση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουνίου, σε σύντομη τελετή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησαν η Πρύτανις, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και ο Καθηγητής Βασίλης Χατζόπουλος, ενώ από την πλευρά της EY Ελλάδος παρευρέθηκαν οι Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος και Σπύρος Δημητρίου, Associate Partner, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

«Η ΕΥ παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της σύνδεσης και στενότερης συνεργασίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καινοτομία, αλλά, κυρίως, την ευθυγράμμιση της αγοράς εργασίας με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας», σημείωσε σχετικά ο Π. Παπάζογλου.