Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχώρησε σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Michigan State University των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη συμφώνησαν να υλοποιήσουν σειρά από δραστηριότητες που αφορούν στην ανταλλαγή Καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών, αλλά και στην από κοινού έρευνα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Σύγκλητος του ΟΠΑ ενέκρινε την ίδρυση Θερινού Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με το Eli Broad College of Business του Michigan State University, με αντικείμενο το ψηφιακό επιχειρείν (DigiBiz).

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Καθηγητής, Βασίλειος Παπαδάκης, δήλωσε: «Το συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο είναι το πρώτο που ιδρύεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τον νόμο 4692/2020 και στόχο έχει την προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο και την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα όπως η Επιχειρηματικότητα, η Εμπειρία Χρήστη (UX), το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, το δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και γενικά τις ψηφιακές δεξιότητες που η σημερινή αγορά εργασίας απαιτεί. Φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε και άλλα αντίστοιχα Θερινά Προγράμματα Σπουδών».