Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με τη Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, προχώρησε η PwC Ελλάδας, με στόχο τη συμβολή στην εξάλειψη του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και το εταιρικό περιβάλλον, την απόκτηση δεξιοτήτων, την κατανόηση των εναλλακτικών που παρουσιάζονται σε επίπεδο επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η συνεργασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έμπρακτη συνεισφορά της PwC Ελλάδας στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου.