Η PwC Ελλάδας, με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Η συνεργασία περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών και ένα κοινό σχέδιο δράσης που αφορούν σε πεδία όπως: έκθεση των φοιτητών σε case study projects προς επίλυση υπαρκτών επιχειρηματικών προκλήσεων, διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων για τη βράβευση των διακριθέντων, σεμινάρια προετοιμασίας από στελέχη της εταιρείας προς τους φοιτητές και αποφοίτους για μια επιτυχημένη μετάβαση στην αγορά εργασίας, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων εργαστηριακού χαρακτήρα δράσεων δικτύωσης κ.ά.