Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας, με άμεσα ωφελούμενους τους νέους επιστήμονες, τους φοιτητές, αλλά και την ίδια την επιχείρηση, έβαλαν οι διοικήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και της KPMG στην Ελλάδα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Απριλίου στα γραφεία της εταιρείας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πραγματική αγορά και τις επιχειρήσεις και περιλαμβάνει 6 πυλώνες: Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΟΠΑ στην KPMG/ Χορηγική υποστήριξη της KPMG στην εφημερίδα ΟΠΑ News/ Διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία με δυνατότητα υποστήριξης της εταιρείας σε διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες και συνεργασίας με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ/ Διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας/ Συμμετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνει το ΟΠΑ/ Διενέργεια ερευνών-μελετών από το επιστημονικό προσωπικό και τα ερευνητικά εργαστήρια του ΟΠΑ σε τομείς επιχειρηματικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος από πλευράς της KPMG.