Διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ο Δήμος Αθηναίων, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, μέσω των επίσημων εκπροσώπων τους, τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, και τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη. Το Μνημόνιο περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στη διασύνδεση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, πρακτική άσκηση των φοιτητών στον Δήμο Αθηναίων, δράσεις ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού, ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα, συνεργασία για τον ετήσιο αγώνα δρόμου ΟΠΑRun στο Πεδίο του Άρεως, δόμηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου Αθηναίων και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση χαρτιού.