Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το επιχειρηματικό περιβάλλον υπέγραψαν, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Β. Καυκάς ΑΕ.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Managing Director της Καυκάς, Νίκος Καυκάς, στα κεντρικά γραφεία της. Στόχος του μνημονίου είναι η ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παράλληλα η Καυκάς θα προσφέρει πραγματικά case studies και real time δεδομένα στους φοιτητές. Το κοινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει field study projects, workshops, εκπαιδευτικές-ενημερωτικές επισκέψεις, πρακτική άσκηση φοιτητών, προβολή και επικοινωνία των δράσεων.