Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Grant Thornton, με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν σειρά πρωτοβουλιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως: Αναβάθμιση δεξιοτήτων, Ψηφιακό μετασχηματισμό, Διασύνδεση με την καινοτομία, τις επιχειρήσεις και την έρευνα, Εφαρμοσμένη διδακτορική έρευνα, Διασύνδεση με την αγορά εργασίας, Τεχνογνωσία, ΟΠΑ News, Εκδηλώσεις-Συνέδρια-ενέργειες κοινωνικής ευθύνης & προσφοράς κ.ά. Επίσης, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν σε ανάληψη κοινών δράσεων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ.