Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία κοινών δράσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων/μελών, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχουν θεσπιστεί τακτές επισκέψεις των φοιτητών σε παραγωγικές μονάδες των μελών της Ελλα-Δικά Μας, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της οικονομίας, μόνο οφέλη μπορούν να απολαμβάνουν από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, Άγις Πιστιόλας, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αντιλαμβάνεται ως αναγκαία τη διασύνδεση των μελών της με τα ελληνικά πανεπιστήμια για τον περιορισμό του “brain drain”, για την εκπαίδευση της νέας γενιάς στην ελληνική επιχειρηματικότητα και παραγωγή και για τη δημιουργία υψηλού αισθήματος ασφάλειας και αξιοπιστίας στα ελληνικά προϊόντα».