Τη συνεργασία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος εγκαινίασαν το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Τη συνεργασία επισφράγισε 5ετές μνημόνιο σε τομείς, όπως: προώθηση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των 2 μερών, πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας, αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα Ασφάλισης, από κοινού διενέργεια ερευνών και σύνταξη μελετών και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.ά.