Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προχώρησε η εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας OneTeam.

H υπογραφή του μνημονίου σηματοδοτεί τη συνεργασία των δύο μερών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία άπτονται των εργασιών του Εργαστηρίου, όπως, ενδεικτικά, η ανάπτυξη νέων εργαλείων, στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα κυκλικής οικονομίας – συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ -, αναπτυξιακά προγράμματα που προωθούν την εφαρμογή της κυκλικής οικονομία, ενώ προτεραιότητα αποδίδεται στην αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων και των δύο μερών σε θέματα κριτηρίων ESG.

Ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του ΔΣ της OneTeam, δήλωσε: «Είναι πάγια πολιτική της OneTeam να συνάπτει και να προωθεί στρατηγικές συνεργασίες που στοχεύουν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και φορείς του κρατικού μηχανισμού, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και το υγιές επιχειρείν».