Από θεσμικούς φορείς και οργανώσεις

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο, τον πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας Γιώργο Αλικάκο, τον πρόεδρο Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας CSI Institute Μανώλη Σφακιανάκη και τον πρόεδρο της Κοινωφελούς αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Όλοι Μαζί Μπορούμε, Γιάννη Σπανολιό. Στόχος της συνεργασίας είναι η προώθηση της Ολυμπιακής ιδέας και της αρχής του «Εύ αγωνίζεσθαι», η ανάπτυξη του εθελοντισμού και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του αθλητισμού, καθώς και η κατάρτιση και ενημέρωση των νέων για τη σωστή χρήση του διαδικτύου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλη τη χώρα.