Κοινές δράσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας

Αναφερόμενος στο γεγονός αυτό ο Κ. Λαμπρινόπουλος, επεσήμανε στη συμβολή που μπορούν να έχουν τόσο η ΕΕΔΕ όσο και το ΕΒΕΑ, στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη διάδοση των αρχών του μάνατζμεντ σε έναν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Οι δύο φορείς συμφώνησαν ότι μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, αλλά και στη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, στους τομείς Επιμόρφωση, πιστοποίηση, εκδηλώσεις, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και κοινές θέσεις για θέματα της ελληνικής οικονομίας. Εξάλλου, οι δύο φορείς θα συνεργάζονται για την επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης δράσεων συνεργασίας.