Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το CSR Hellas και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις 25 Νοεμβρίου, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.

Αξιοποιώντας τη συνεργασία που ήδη έχει αναπτυχθεί μεταξύ CSR Hellas και Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία έχει ως αφετηρία τον θεσμό του CSR-School, το νέο μνημόνιο προβλέπει την επέκταση της συνεργασίας αυτής από το 2022 έως το 2027 σε θέματα όπως η έρευνα και ανάλυση, η επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη, το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό έργο, οι φοιτητικοί διαγωνισμοί και ειδικά Εργαστήρια (Sustainability Bootcamps) καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στο νέο σκέλος της συνεργασίας προβλέπεται η επέκταση της προσπάθειας για ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης.