Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν τα ανανεώσιμα καύσιμα, υπέγραψε η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων με το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Οι δράσεις στις οποίες συμφώνησαν οι δύο οργανισμοί περιλαμβάνουν: την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενθάρρυνση τεχνολογικών λύσεων για την ανάπτυξη και εξέλιξη ενεργειακών υποδομών, τη διεξαγωγή από κοινού συνεδρίων σε θέματα που αφορούν τις ΑΠΕ, τη συμμετοχή σε δράσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων έργων και τη διοργάνωση συναντήσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.