Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η συνεργασία στοχεύει στην από κοινού ανάδειξη της καινοτομίας, στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων γνώσης που παράγονται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ και εξελίσσονται από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης του Κέντρου και μπορούν να αξιοποιηθούν από την ΑΒ.

Σχετικά με τη συνεργασία, η Όλγα Μιχαλοπούλου, Διευθύντρια Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος, ανέφερε: «Στην ΑΒ, πιστεύουμε πως η σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας αποτελεί το “κλειδί” στη γέννηση των ιδεών του αύριο».