Την αύξηση του παγκόσμιου δικτύου χρηστών της κατά μισό εκατ., καθώς και την υπογραφή συμφωνίας με την ΝΤΤ – Nippon Telegraph and Telephone Corporation, ανακοίνωσε η International Workplace Group. Η συμφωνία θα παρέχει στους 300.000 υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται στις εταιρείες και το παγκόσμιο δίκτυο, που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο της ΝΤΤ, πρόσβαση σε περισσότερους από 3.300 χώρους εργασίας σε όλον τον κόσμο.

«Το υβριδικό μο-ντέλο εργασίας βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ταχύτατα, με την IWG να είναι κύριος αρωγός πα-γκοσμίως. Οι πρόσφατες μεγάλες συμφωνίες μας, όπως αυτή της Stantard Chartered, αλλά και αυτή της Nippon, ήρθαν για να επαληθεύσουν τα δεδομένα αυτά και να αποδείξουν πως η ευελιξία στον χώρο εργασίας είναι μονόδρομος. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, όλους τους εργαζόμενους και είμαστε έτοιμοι για ακόμα μεγαλύτερες συμφωνίες στο εγγύς μέλλον», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της International Workplace Group, Χρήστος Μισαηλίδης.