Για τρίτη συνεχή χρονιά, από το 2017, η Misko συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου, το οποίο έχει στόχο να ενισχύσει την παραγωγική βάση της εταιρείας και την αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας, όπως αναφέρεται, σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος των παραγωγών, του κλάδου των ζυμαρικών και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε χρόνο δημιουργείται ένας επιδεικτικός αγρός αειφορικής καλλιέργειας περίπου 80 στρεμμάτων, όπου εφαρμόζονται τέσσερις διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές, ώστε να μελετηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών έναντι της συμβατικής μεθόδου καλλιέργειας.

Οι νέες καλλιεργητικές μέθοδοι είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά 25-30%, τη βελτίωση της ποιότητας σίτου με αύξηση της πρωτεΐνης ως 20%, και την αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού ως και 30%. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εφαρμογή granoduro.net, η οποία παρέχει στους παραγωγούς πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και για τη γη.