Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δ΄ τριμήνου και του 2020, προχώρησε το Interpublic Group. Συγκεκριμένα, το δ΄ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2,28 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 6,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, με τα καθαρά οργανικά κέρδη να μειώνονται κατά 5,4%, λόγω του επιβαρυμένου από την πανδημία μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν στις ΗΠΑ 1,8%, ενώ στις διεθνείς αγορές 10,5%. Συνολικά, το 2020, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ τα οργανικά κατά 4,8%.

«Εξακολουθούμε να εστιάζουμε στη μείωση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στους πελάτες μας, τις δραστηριότητές μας και, κυρίως, στους ανθρώπους μας», σημείωσε ο CEO του IPG, Philippe Krakowsky. Ωστόσο, η εταιρεία παρέμεινε πειθαρχημένη ως προς τα έξοδα, ενεργώντας προληπτικά και στρατηγικά με δομικές ενέργειες σε σχέση με τα κόστη και επενδύοντας σε τομείς με αυξημένες ευκαιρίες και ανάπτυξη. «Το 2021, προτεραιότητα είναι οι ισχυροί ισολογισμοί και η οικονομική ευελιξία. Αν και το visibility παραμένει μια πρόκληση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αναμένουμε ότι θα επιστρέψουμε σε θετική οργανική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στη μακρά ιστορία βελτίωσης των κερδών και δημιουργίας βιώσιμης αξίας που διαθέτουμε», κατέληξε.