Μετά τη μετάθεση της δόσης για τις τηλεοπτικές άδειες το 2021, άλλη μια ρύθμιση νομοθέτησε η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα κανάλια εν μέσω πανδημίας.

Νέα ρύθμιση της κυβέρνησης.

Μετά τη μετάθεση της δόσης για τις τηλεοπτικές άδειες το 2021, άλλη μια ρύθμιση νομοθέτησε η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα κανάλια εν μέσω πανδημίας. Συγκεκριμένα, παρέχεται δικαίωμα στους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο να καταβάλλουν στον πάροχο δικτύου Digea ποσοστό 50% της μηνιαίας αμοιβής για τις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής του περιεχομένου τους.

Η προστασία στα κανάλια επεκτείνεται για 4 ακόμα μήνες, καθώς, έως τις 31 Αυγούστου αναστέλλεται το δικαίωμα της Digea να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχομένου που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της μειωμένης καταβολής ενοικίου.